Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Kontakt

Centrala ADVADIS S.A.

ul. Henryka Pachońskiego 5,
31-223 Kraków

tel.: (+48 12) 415 87 73, fax: (+48 12) 415 89 61

 

DZIAŁ PRAWNY I WINDYKACYJNY

tel.: (+48 12) 622-89-09


e-mail: biuro@advadis.com

NIP: 676 10 06 781

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000047106, data rejestracji 25.09.2001r.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 46.334.879,77 (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć 77/100) złotych i dzieli się na 201.455.999 (dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartosci nominalnej 0.23 (23/100) złoty każda. Kapitał wpłacony równy jest zakładowemu.

Więcej informacji »

Pełna lista hurtownii / oddziałów

Województwo dolnośląskie

 • Advadis S.A. - oddział Zgorzelec
  Jędrzychowice 117, 59-903 Zgorzelec
  tel. 75 778 20 28 fax. 75 778 20 27
  Więcej informacji »

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Advadis S.A. - oddział Bydgoszcz
  Kielecka 6, 85-872 Bydgoszcz
  tel. 52 323 51 00 fax. 52 323 51 22
  Więcej informacji »

Województwo śląskie

 • Advadis S.A. - oddział Będzin
  Małobądzka 101, 42-500 Będzin
  tel. 32 267 66 12 fax. 32 223 80 48
  Więcej informacji »
 • Advadis S.A. - oddział Rybnik
  Sportowa 110, 44-270 Rybnik
  tel. 32 421 33 36 fax. 32 421 33 36
  Więcej informacji »

Województwo świętokrzyskie

 • Advadis S.A. - oddział Kielce
  Hauke Bosaka 11, 25-217 Kielce
  tel. 41 362 92 75 fax. 41 368 73 27
  Więcej informacji »

Województwo małopolskie

 • Advadis S.A. - oddział Szczurowa
  Rynek 2, 32-820 Szczurowa
  tel. 14 671 40 30 fax. 14 671 40 52
  Więcej informacji »
 • Advadis S.A. - Centrala
  Henryka Pachońskiego 5, 31-223 Kraków
  tel. 124158 773 fax. 124 158 961
  Więcej informacji »

Województwo pomorskie

 • Advadis S.A. - oddział Słupsk
  Przemysłowa 10 , 76-200 Słupsk
  tel. 59 848 55 00 fax. 59 848 55 44
  Więcej informacji »

Województwo wielkopolskie

 • Advadis S.A. - oddział Poznań
  Jasielska 10 A, 60-476 Poznań
  tel. 61 665 66 90 fax. 61 665 66 99
  Więcej informacji »