Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

wide

Relacje inwestorskie

Informacje Podstawowe 
 
Nazwa:  Advadis S.A.
Nazwa skrócona:  ADS
Rynek notowań:  główny
Przynależność do sektora branżowego:  handel
 hurtowy
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana:  WIG 80

Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki:
 SWIG80,WIG,
 WIG-PL
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności:  01-04-2008

 

     Aktualne Notowania

 


Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Raporty

więcej raportów »