Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

wide

Informacje prasowe

 • 2008-06-27. ADS WZA o połączeniach

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Advanced Distribution Solutions S.A. przyjęło przygotowany przez zarząd harmonogram, na podstawie którego nastąpi połączenie ADS S.A ze spółkami: MAX BEER - ADS S.A., MAG - MAR - ADS sp. z o.o. oraz BOMARK - ADS sp. z o.o. w drodze przejęcia całego majatku spółek. Zgodnie z rekomendacja zarządu z porzadku obrad zdjęto projekty uchwał dotyczace podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze przeprowadzenia prywatnej emisji akcji.

  wielkość pliku: 207.72 KB, pdfPobierz
 • 2008-06-13. ADS raport za 2007

  Zarzad Advanced Distribution Solutions S.A. w jednostkowym raporcie rocznym za 2007 rok podtrzymał prognozy wyników, zakładające osiagnięcie na koniec bieżacego roku skonsolidowanych przychodów netto w wysokosci 610 mln zł oraz zysku netto na poziomie 8,5 mln zł. Zarzęd nie wyklucza podniesienia prognozy w cięgu najbliższych miesięcy, w efekcie dalszej rozbudowy i reorganizacji grupy ADS.

  wielkość pliku: 211.55 KB, pdfPobierz
 • 2008-04-28. ADS rozszerza obszar dystrybucji o rejon Śląska

  Spółka Advanced Distribution Solutions S.A. podpisała kolejne umowy pozwalające na rozszerzenie obszaru swojej działalności o teren niemal całego Ślaska. Spółka kupiła zorganizowane cześci przedsiębiorstwa trzech podmiotów działajacych na rynku dystrybucji napojów bezalkoholowych i alkoholowych, których roczny obrót w 2007 r. wyniósł łacznie 78,1 mln złotych.

  wielkość pliku: 310.73 KB, pdfPobierz
 • 2008-03-03. ADS prognozuje 8,5 mln zł zysku netto w 2008 r.

  Advanced Distribution Solutions S.A. opublikował prognozę wyników na 2008 r. Zgodnie z założeniami, skonsolidowane przychody netto spółki wyniosą 610 mln zł, a zysk netto 8,5 mln zł. Prognoza nie uwzglednia wyników 6-11 podmiotów, które zostana przejęte w 2008 r.

  wielkość pliku: 209.67 KB, pdfPobierz
 • 2008-02-12. Prezesi przejętych hurtowni wchodzą do Rady Nadzorczej ADS S.A.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Distribution Solutions S.A., które odbyło się 11 lutego 2008 r., dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki. Do Rady powołani zostali prezesi trzech spośród dziewięciu przejętych w grudniu hurtowni napojów.

  wielkość pliku: 207.81 KB, pdfPobierz
 • 2007-12-05. ADS S.A. sfinalizował przejęcia 9 hurtowni

  Spółka Advanced Distribution Solutions S.A. zakończyła proces przejmowania 9 podmiotów, mających tworzyć największą sieć dystrybucji piwa, alkoholii napojów bezalkoholowych na terenie kraju.

  wielkość pliku: 127.3 KB, pdfPobierz
Strona 4 z 5