Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

wide

Informacje prasowe

 • 2009-07-01. Zmiana na stanowisku Dyrektora Pionu Finansowo-Księgowego ADVADIS S.A.

  W dniu dzisiejszym Pan Ireneusz Kurczyna pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Pionu Finansowo-Księgowego ADVADIS S.A. złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk. Jego miejsce na stanowisku dyrektora pionu finansowo-księgowego zajmie Witold Rosiak.

  wielkość pliku: 167.2 KB, pdfPobierz
 • 2009-05-18. ADVADIS S.A. po pierwszym kwartale 2009 r.

  Przychody ADVADIS S.A. wyniosły w pierwszym kwartale 2009 roku 131,5 mln zł i były o ponad 22 proc. większe od porównywalnych przychodów w roku poprzednim. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 122 tys zł. Wzrost przychodów jest w dużej mierze zasługą włączenia w strukturę Spółki ADVADIS S.A. przejętych w poprzednich latach podmiotów.

  wielkość pliku: 266.77 KB, pdfPobierz
 • 2009-05-04. ADVADIS S.A. podsumowuje rok

  ADVADIS S.A. osiągnął w 2008 roku jednostkowy zysk netto w wysokości 3 mln zł, natomiast jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 178 mln zł.

  wielkość pliku: 169.35 KB, pdfPobierz
 • 2009-04-14. ADVADIS otwiera nowy oddział w Zawierciu

  ADVADIS S.A. utworzył nowy oddział w Zawierciu, rozszerzając swój zasięg działania o kolejne obszary województw małopolskiego i śląskiego. Placówka, która 8 kwietnia rozpoczęła działalność handlową, obsługiwać będzie odbiorców z terenów powiatów zawierciańskiego, myszkowskiego oraz olkuskiego. Asortyment obejmuje piwo, wino, alkohol, wody oraz soki.

  wielkość pliku: 165.11 KB, pdfPobierz
 • 2009-03-27. ADVADIS S.A. przeprowadzi emisję obligacji

  W dniu wczorajszym odbyło się w Krakowie NWZA Spółki ADVADIS S.A., na którym akcjonariusze zdecydowali o emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii K. Spółka chce wyemitować od 22 do 200 obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej 125 tys. zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może wynieść od 2,75 mln do 25 mln zł.

  wielkość pliku: 168.94 KB, pdfPobierz
 • 2009-03-19. ADVADIS S.A. zamierza przeprowadzić emisję obligacji

  Zarząd ADVADIS S.A. podał do publicznej wiadomości projekty uchwał na NWZA, które odbędzie się 26 marca w Krakowie. W porządku obrad znajdzie się uchwała dotycząca emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii K. Spółka chce wyemitować od 32 do 200 obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej 125.000 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może wynieść od 4 do 25 mln zł.

  wielkość pliku: 167.64 KB, pdfPobierz
Strona 2 z 5