Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

wide

Informacje prasowe

 • 2009-02-17. ADVADIS S.A. wypracował zysk netto w wysokości ponad 3 mln zł

  Jednostkowy zysk netto ADVADIS S.A. po IV kwartałach 2008 r. wyniósł ponad 3 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom blisko 176 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła natomiast 13,3 proc.

  wielkość pliku: 169.88 KB, pdfPobierz
 • 2008-12-19. ADS S.A. zarobi w tym roku 5 mln zł

  Advanced Distribution Solutions S.A. skorygował prognozę finansową na 2008 rok. Zysk netto po IV kwartałach wyniesie 5 mln zł, wobec planowanych wcześniej 8,5 mln zł. Rok wcześniej ADS S.A. odnotował stratę na poziomie blisko 4 mln zł. Korekta zaplanowanego na 2008 rok wyniku jest w dużej mierze efektem jednorazowych wydarzeń. Bez ich uwzględnienia spółka zamknęłaby rok zyskiem netto w wysokości 7,2 mln zł.

  wielkość pliku: 184.99 KB, pdfPobierz
 • 2008-11-25. Grzegorz Waśniewski został Prezesem Zarządu ADS S.A.

  Grzegorz Waśniewski, wieloletni Dyrektor Generalny Sobieski Sp. z o.o., został powołany wczoraj przez Radę Nadzorczą ADS S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu.

  wielkość pliku: 180.96 KB, pdfPobierz
 • 2008-11-15. Wyniki ADS S.A. po trzecim kwartale 2008 r.

  Po pierwszych trzech kwartałach 2008 r. Grupa ADS osiągnęła 414 mln zł przychodów i 5 mln zł zysku netto. Zysk netto w III kwartale 2008 r. wyniósł 1,3 mln zł.

  wielkość pliku: 179.93 KB, pdfPobierz
 • 2008-09-17. ADS wchłania Star Napoje Poznań oraz Inter – Hurt

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ADS S.A. uchwaliło połączenie z kolejnymi dwoma podmiotami z branży dystrybucji napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Połączone z ADS S.A. hurtownie: Star - Napoje Poznań - ADS Sp. z o.o. oraz Inter - Hurt - ADS Sp. z o.o. działają na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Spółka zapowiada dalsze przejęcia na rynku dystrybucji i otwieranie oddziałów w nowych lokalizacjach.

  wielkość pliku: 206.7 KB, pdfPobierz
 • 2008-08-18. Skonsolidowany raport ADS na plusie

  Po dwóch kwartałach 2008 r. Grupa Advanced Distribution Solutions S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 263,5 mln zł, co stanowi 1 317,6 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku (0,2 mln zł). W pierwszej połowie 2008 r. ADS zanotował zysk netto w wysokości 3,9 mln zł oraz zysk brutto w kwocie 4,2 mln zł. Zarząd ADS S.A. podtrzymuje osiągnięcie prognozy finansowej na 2008 r. w wysokości 610 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 8,5 mln zysku netto oraz kontynuuje strategię budowy i konsolidacji Grupy Kapitałowej ADS.

  wielkość pliku: 211.67 KB, pdfPobierz
Strona 3 z 5