Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

wide

Informacje prasowe

 • 2007-10-18. Proces konsolidacji ADS S.A. nabiera tempa

  Przed kilkoma dniami spółka Advanced Distribution Solutions S.A. nabyła 100 proc. udziałów w spółkach Madlyn Investments Sp. z o.o. oraz Mojra Investments Sp. z o.o. za łączną kwotę 122,5 tys. zł. Przejęcie obu podmiotów ma na celu usprawnienie procesów konsolidacyjnych w Grupie Kapitałowej ADS S.A.

  wielkość pliku: 128.78 KB, pdfPobierz
 • 2007-09-26. ADS S.A. rozpoczyna kolejny etap realizacji strategii

  Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował podwyższenie kapitału Advanced Distribution Solutions S.A. o kwotę 102,72 mln zł w wyniku publicznej emisji akcji serii I. Tym samym sukcesem zakończył się pierwszy etap realizacji nowej strategii spółki, zakładającej budowę największej w Polsce, ogólnokrajowej sieci dystrybucji piwa, napojów bezalkoholowych i alkoholi. Do 30 października ADS planuje zakończyć proces akwizycji sześciu przedsiębiorstw dystrybucyjnych.

  wielkość pliku: 149.65 KB, pdfPobierz
 • 2007-08-31. ADS S.A. zwołuje NWZA

  Na 5 października został wyznaczony termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADS S.A., które między innymi rozpatrzy wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do spraw szczególnych. NWZA podejmie również uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

  wielkość pliku: 112.51 KB, pdfPobierz
 • 2007-07-11. Prospekt ADS S.A. zatwierdzony

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Advanced Distribution Solutions S.A. Emisja nowych akcji spółki ma umożliwić wdrożenia szeroko zakrojonej strategii, zakładającej budowę największej w Polsce, ogólnokrajowej sieci dystrybucji piwa, napojów bezalkoholowych i alkoholi. Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA

  wielkość pliku: 118.02 KB, pdfPobierz
Strona 5 z 5