Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Historia

ADVADIS S.A. powstała w drodze przejmowania lokalnych hurtowni piwa i napojów, ich restrukturyzacji oraz konsolidacji w jeden sprawnie działający podmiot gospodarczy.

Celem konsolidacji było stworzenie pierwszej, największej w Polsce, niezależnej grupy dystrybucyjnej w branży piwowarskiej, alkoholowej oraz napojów bezalkoholowych.

Lata 2007-2008 były dla ADVADIS S.A. okresem intensywnych przejęć spółek, działających na rynku hurtowej sprzedaży napojów bezalkoholowych, piwa i alkoholi.

W roku 2008 ADVADIS S.A. przeprowadziła konsolidację przejętych w poprzednim okresie podmiotów. Połączenie nastąpiło początkowo ze spółkami: MAX-BEER Sp. z o.o., MAG-MAR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BOMARK Sp. z o.o., a następnie z hurtowniami: DANPOL-BIS Sp. z o.o., PHU EMPAT Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym RO&MA S.A. Wraz z końcem października nastąpiło połączenie ze spółkami STAR-NAPOJE POZNAŃ Sp. z o.o. oraz INTER-HURT Sp. z o.o. 
28 października NWZA uchwaliło połączenie ze spółką NIBRES Sp. z o.o. 
28 listopada NWZA uchwaliło połączenie ze spółką MARK-POL Sp. z o.o.

ADVADIS S.A. przejęła ponadto majątek spółek Gralex Sp. z o.o., FH „Andrzej" A. Nowaczyk, Przedsiębiorstwo „Wip" W. Winiarski, J. Pajor Sp. j. i Wist Sp. z o.o., z którymi podpisane zostały umowy dotyczące zakupu towarów, opakowań, środków transportowych oraz wynajmu powierzchni magazynowych.Celem ADVADIS S.A. jest przejmowanie najlepszych podmiotów hurtowych, mających największy potencjał wzrostu sprzedaży na obsługiwanych przez siebie rynkach. Tworzona przez Spółkę sieć na koniec 2008 roku obsługiwała ponad 15 000 punktów detalicznych - prywatnych i sieciowych - na terenie całego kraju. ADVADIS S.A. planuje wprowadzenie jednej polityki cenowej i sprzedażowej towarów, prowadzenie wspólnej polityki portfelowej oferowanych marek oraz usprawnienie logistyki dostaw, magazynowania i zarządzania flotą.

Dzięki wykorzystaniu efektu skali i synergii, Spółka ma możliwość negocjacji lepszych warunków z dostawcami towarów i usług, zapewniając sobie lepszą pozycję na rynku.

Przewagą rynkową ADVADIS S.A. jest pozycja jedynego niezależnego podmiotu na rynku dystrybucji, nie związanego zasadami wyłączności z żadnym konkretnym producentem, co pozwala w pełni sprostać wymaganiom ogólnokrajowej obsługi rynku i oferować najatrakcyjniejsze produkty.