Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Profil dziłalności

ADVADIS S.A.  jest pierwszą na polskim rynku niezależną, skonsolidowaną grupą dystrybucyjną, świadczącą wyspecjalizowane usługi w branży piwowarskiej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Istotną przewagą rynkową ADVADIS S.A. jest jej ogólnopolski zasięg, pozwalający świadczyć usługi niedostępne dla małych, rozproszonych na rynku dystrybutorów. Ogólnopolski charakter oraz niezależność od producentów daje jej możliwości oferowania najatrakcyjniejszych na rynku produktów oraz wsparcia ich sprzedaży, bez konieczności koncentrowania się na produktach własnych. Dzięki temu, od momentu startu, ADVADIS S.A. jest najatrakcyjniejszym dostawcą dla istniejących i powstających dynamicznie sieci sklepów.

Rynkiem docelowym ADVADIS S.A. są sklepy zrzeszone i niezrzeszone w sieci, posiadające w swoim asortymencie produkty z portfela ADVADIS S.A. (tzn. posiadające koncesje na handel piwem i napojami alkoholowymi oraz handlujące napojami bezalkoholowymi). Na dzień dzisiejszy liczba sklepów, które potencjalne mogłyby zostać objęte współpracą z Advadis to ok. 100 000 placówek handlowych.

Ze względu na dużą skalę działania, szeroki pakiet usług oraz przejrzystość, wynikającą z funkcjonowania na rynku publicznym, ADVADIS S.A stał się także atrakcyjnym partnerem dla producentów. Poza usługami dystrybucyjnymi, ADVADIS S.A. zaoferuje swoim dostawcom wsparcie sprzedaży poprzez implementację działań producenta (promocje, budowa ekspozycji, rozszerzenie powierzchni sprzedaży), szybkie wprowadzanie na rynek nowości, usługi merchandisingowe oraz realizację polityki cenowej producenta na poziomie detalicznym. Wiedza rynkowa, pozyskanie najlepszych partnerów do współpracy oraz ich dobra kondycja finansowa stanowią o sile ADVADIS S.A.