Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Rynek

Wartość handlu spożywczego w Polsce wyniosła w 2008 roku wg prognoz ok. 217 mld zł, co stanowi ponad 6,4 proc. przyrost w stosunku do 2007 roku. Według danych opublikowanych przez firmę Nielsen od grudnia 2007 do listopada 2008 sprzedaż alkoholi w Polsce wyniosła 25 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o 9,2 proc. ilościowo i aż 16,9 proc. wartościowo. W tym czasie Polacy kupili prawie 3 mld litrów różnego rodzaju alkoholi.

Największy udział w rynku alkoholi w Polsce stanowi piwo, odpowiadające za 88% sprzedaży ilościowo i 51,4% wartościowo. Udział piwa jednak nieznacznie spada (w analizowanym okresie o 0,7 punktu procentowego ilościowo i 1,4 punktu procentowego wartościowo). Drugim najchętniej kupowanym alkoholem w Polsce jest wódka. Jej udział w całości sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniósł w okresie od grudnia 2007 do listopada 2009 38,6%. Pozostałe kategorie alkoholi (takie jak: wina, whisky, brandy itd.) mają ciągle stosunkowo niewielkie znaczenie, stanowią mniej niż 5% ilościowo i ok. 9 proc. wartościowo.

W ostatnim czasie na rynku handlu detalicznego widoczne są silne procesy konsolidacyjne. Podczas gdy w 2006 roku 20 największych detalistów posiadało jedynie 30% udziału w rynku, to według danych firmy badawczej PMR na koniec 2008 roku ich udział zwiększy się do ok. 41%. Konsolidacja na rynku detalicznym pociąga za sobą konieczność łączenia się firm hurtowych, tak aby mogły one sprostać swoją organizacją i strukturą wymaganiom stawianym zarówno przez producentów, jak i detalistów.

Rynek hurtowy branży FMCG jest zorganizowany w sposób nastawiony na obsługę głównie kanału tradycyjnego oraz alternatywnego. Prawie 1000 hurtowni dostarcza piwo i napoje do sklepów detalicznych, rywalizując o rynek głównie na poziomie cenowym. Z kolei producenci skoncentrowani są na sprzedaż produktów własnych.

Perspektywy rozwoju handlu hurtowego wskazują na dalszy spadek liczby najmniejszych hurtowni. Mocną pozycję powinny utrzymać podmioty, które zdecydują się połączyć z innymi, sieci franczyzowe oraz te które dzięki np. umowom lojalnościowym będą w stanie przywiązać do siebie sieci detaliczne. Przewiduje się, że obecnie budowane sieci dystrybucji skonsolidują rynek hurtowy do 7-8 sprawnie działających operatorów, posiadających zasięg ogólnokrajowy. Rynki zachodnioeuropejskie pokazują, że przyszłość dystrybucji tkwi w szerokości oferowanej przez dystrybutora gamy produktów.