Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba
posiadanych
akcji

Procent kapitału zakładowego

Liczba posiadanych głosów na WZA

Procent
akcji na WZA

Krzysztof Maciejec
i Santos Development sp. z o.o.*

9 861 515

4,90%

14 261 515

6,68%

Pozostali

191 594 484

95,10%

199 194 484

93,32%

* porozumienie akcjonariuszy