Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raporty bieżące

 • 06-05-2014

  Raport bieżący 12/2014

  ADVADIS SA wszczęcie postępowania o zapłatę

  ... »
 • 14-03-2014

  Raport bieżący 11/2014

  ADVADIS SA częściowa spłata obligacji przez potrącenie
  ... »
 • 14-03-2014

  Raport bieżący 10/2014

  ADVADIS SA zbycie nieruchomości w Będzinie na rzecz Obligatriusza
  ... »
 • 07-03-2014

  Raport bieżący 9/2014

  ADVADIS SA aneks nr 3 do Ugody z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA
  ... »
 • 06-03-2014

  Raport bieżący 8/2014

  Zarząd ADVADIS S.A. w upadłości układowej ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lutego 2014 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów

  ... »
 • 28-02-2014

  Raport bieżący nr 7/2014

  Treść uchwał podjętych na NWZA ADVADIS S.A. w upadłości układowej w dniu 28 lutego 2014 roku oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu planowanego porządku obrad

  ... »
Strona 7 z 23