Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Raport bieżący nr 27/2012

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Advadis S.A. w upadłości układowej (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 01 października 2012 roku Spółka otrzymała od Pana Jerzego Bartosiewicza rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 01 października 2012 roku. Przyczynę rezygnacji stanowią powody osobiste.