Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Władze spółki

Adam Brodowski - PREZES ZARZĄDU

   

    Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

     Akademia Ekonomiczna w Krakowie 
    - Wydział Handlu Zagranicznego.

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 2005- do chwili obecnej - Santos Development Sp. z o.o.
  - Prezes Zarządu  
 • 1995- 2005 - Browary Polskie BROK STRZELEC
  - Prezes Zarządu
 • 1985 - 1994 - Hortex Centrala Handlu Zagranicznego
  - Dyrektor ds. Importu

Pan Adam Brodowski pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych:

 • Browary Polskie BROK STRZELEC
 • HORTAQUA
 • Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój

 


Rada Nadzorcza
 ____________________________________________________________________

Mieczysław Halk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiadane wykształcenie wyższe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (kierunke Ekonomika Handlu i Usług), MBA na Uniwersytecie Gdańskim.


Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
Grudzień 1990-Lipiec 1992 - UPUP ELEKTRON Sp. z o.o. - Kierownik działu handlowego
Lipiec 1992-Luty 1994 ELEKTRONIK Sp. z o.o. - Kierownik działu handlowego
Październik 1995-Czerwiec 1999 - Bank Komunalny S.A. (obecnie Nordea) - asystent bankowy, a następnie Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej
Czerwiec 1999-Lipiec 2002 - Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A. - Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej
Grudzień 2002-Marzec 2003 - Dr Witt S.A. - Dyrektor Generalny
Listopad 2003-Wrzesień 2004 - BILLBIRD S.A. - Dyrektor ds. Kluczowych Klientów - Członek Zarządu
Kwiecień 2005-Czerwiec 2005 - BORYSZEW S.A. - Dyrektor Zarządzający
Październik 2006-Luty 2007 - NFI MIDAS S.A. - Wiceprezes Zarządu
Luty 2007-Czerwiec 2007 - II NFI S.A. - Prezes Zarządu
Luty 2009-Lipiec 2010 - TFI Contango S.A. (obecnie BPS TFI S.A.) - Prezes Zarządu
Sierpień 2010-Styczeń 2011 - BPS TFI S.A. - Doradca Zarządu
Marzec 2011-Luty 2012 - Supernova IDM Fund S.A. - Wiceprezes Zarządu
Od Lutego 2012 - IDM S.A. - Dyrektor Działu Zarządzania Aktywami

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:
Nucleagena Sp. z o.o.
Mex Polska S.A.
Bowim S.A.
Gwarant S.A.

 


 

Kamila Majkowska - Członek Rady Nadzorczej

Posiadane wykształcenie wyższe - Uniwersytet Jagielloński  kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Kwiecień 2005-Sierpnień 2008 - RO&MA S.A. - Specjalista ds. sprzedaży
Od Września 2008-do chwili obecnej ADVADIS S.A. w upadłości układowej (obecnie) - Specjalista ds. kontroli, Specjalista ds. Analiz.

 


 

Bożena Kubańska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Posiadane wykształcenie średnie - Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1990-1994 - rezydent biur turystycznych w Krakowie i pilot wycieczek zagranicznych
1994-do chwili obecnej - własna działalność gospodarcza
Sierpnień 1998-do chwili obecnej - Browary Polskie Brok-Strzelec S.A. (obecnie Advadis S.A. w upadłości układowej) - na stanowiskach: Asystent Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu, aktualnie Doradca ds. Administracyjnych Spółki
Luty 2007-Lipiec 2011 - Zielone Ogrody Zabierzów Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
Od Stycznia 2008 - Współpraca Sp. z o.o. (obecnie Współpraca Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej) - Prezes Zarządu (do chwili obecnej)


Michał Soczyński - Członek Rady Nadzorczej

Posiadane wykształcenie wyższe -  Szkoła Główna Handlowa  Wydział Finansów i Bankowości,  specjalność Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1998-2007 (lipiec) - (obecnie ADVADIS S.A.)- Sekretarz Rady Nadzorczej
Maj 1998- obecnie - UNITED PRODUCT Sp. z o.o. - Członek Zarządu
Styczeń 2004-kwiecień 2011 - EUROMED Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Grudzień 2010 - obecnie - BACK 2 FUNCTION Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Grudzień 2010-obecnie - REAGO GROUP Sp. z o.o. - Prezes ZarząduDamian Majkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Posiadane wykształcenie średnie, studiuje prawo na Akademii Krakowskiej im. Jana Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Pan Damian Majkowski swoją drogę zawodową rozpoczął w spółce Telecom Partners sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. Sprzedaży. Szybko jednak przeszedł do P.P.H.i U. AMED sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko Specjalisty ds. Kluczowych Klientów, a następnie Dyrektora ds. Handlowych.

Obecnie zasiada w zarządach wielu spółek:

Od 2010 roku - obecnie właściciel F.H.U. Wolf Poland

Od 2012 roku - obecnie Prezes Zarządu - Ecodolina sp. z o.o.

Od 2013 roku - obecnie Prezes Zarządu - Ramzes Group sp. z o.o.

Ponadto zasiadał także w Zarządzie Spółki Camino sp. z o.o.