Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Połączenie ze spółką NIBRES-ADS sp. z o.o.

W dniu 1 grudnia 2008 r. nastąpiło połączenie ADS ze spółką NIBRES-ADS sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, prowadzącą działalność gospodarczą głównie w zakresie hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych i bezalkoholowych

W dniu 1 grudnia 2008 r. nastąpiło połączenie ADS ze spółką NIBRES-ADS sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, prowadzącą działalność gospodarczą głównie w zakresie hurtowej dystrybucji napojów alkoholowych i bezalkoholowych.