Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Wyniki ADVADIS S.A. po trzech kwartałach 2009 roku

ADVADIS S.A. osiągnął w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku przychody ze sprzedaży w wysokości 482,5 mln zł.

ADVADIS S.A. osiągnął w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku przychody ze sprzedaży w wysokości 482,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 16 proc. w stosunku do porównywalnych przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego (414,34 mln zł).

Zysk operacyjny zwiększył się o blisko 32 proc., sięgając kwoty 4,6 mln zł, wobec 3,5 mln zł wypracowanych przed rokiem.

Zysk netto liczony narastająco przekroczył po pierwszych trzech kwartałach 3 mln zł.

W samym trzecim kwartale przychody ze sprzedaży spółki wzrosły o 18 proc.- ze 150,8 mln zł do 178,1 mln zł,

a zysk operacyjny zwiększył się o 27 proc. w ujęciu rok do roku - z 1,7 mln zł do 2,2 mln zł.