Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Trudny kwartał Advadis

Advadis odnotował w I kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 121,8 mln zł.

Advadis odnotował w I kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 121,8 mln zł. Oznacza to spadek o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2010 roku strata netto Advadis wyniosła 2,9 mln zł.

Pierwszy kwartał był trudnym okresem w działalności firm handlowych, co przełożyło się na wyniki osiągnięte przez Advadis. Wyjątkowo sroga zima sprawiła, iż wiele osób wolało więcej czasu spędzać w domu, co z kolei doprowadziło do spadku sprzedaży, który dotknął także branżę napojową i alkoholową. Trudne warunki drogowe utrudniały dodatkowo prace firmom dystrybucyjnym, takim jak Advadis - mówi Lubomir Serbin. 

Sprzedaż większości produktów znajdujących się w ofercie Advadis, a zwłaszcza napojów i piwa charakteryzuje się sporym uzależnieniem od warunków pogodowych. Działając w takiej branży trudno od tego uciec, gdyż jest to jedna z jej naturalnych charakterystyk. Advadis aby nieco zmniejszyć uzależnienie wyników od pogody dąży więc do wzrostu sprzedaży alkoholi mocnych.Obecnie cały system sprzedażowy nakierowany jest na zmianę struktury sprzedaży i wzrost udziału alkoholi - dodaje Lubomir Serbin. 

Zarząd Advadis działa również w kierunku obniżenia kosztów działalności, a także poprawy pozycji konkurencyjnej spółki.