Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Grzegorz Waśniewski nowym Prezesem Advadisu

Rada Nadzorcza Advadisu odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Lubomira Serbina powołując w jego miejsce Grzegorza Waśniewskiego.

Rada Nadzorcza Advadisu odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Lubomira Serbina powołując w jego miejsce Grzegorza Waśniewskiego. Ponadto rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Zbigniew Rakocy a na jego miejsce do Zarządu został powołany Jarosław Pudo.