Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Zmiana Prezesa ADVADIS S.A.

W dniu dzisiejszym dotychczasowy Prezes Zarządu Advadis S.A. Grzegorz Waśniewski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

W dniu dzisiejszym dotychczasowy Prezes Zarządu Advadis S.A. Grzegorz Waśniewski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.Powodem rezygnacji Pana Grzegorza Waśniewskiego są ważne przyczyny osobiste.

Do czasu posiedzenia Rady Nadzorczej spółki, które odbędzie się w dniu 20 października 2009 spółkę Advadis S.A. nadal reprezentuje dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Zbigniew Rakocy.