Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Wyniki ADVADIS S.A. za pierwsze półrocze 2009 r.

Spółka ADVADIS S.A. zakończyła pierwsze półrocze przychodami ze sprzedaży w wysokości 304,4 mln zł, co oznacza 15,5-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się natomiast o 36 proc. i wyniósł na zakończenie tego okresu 2,4 mln zł.

Pierwsze półrocze było dla ADVADIS okresem kontynuacji realizacji celu strategicznego, którym jest stworzenie największej w Polsce ogólnopolskiej sieci dystrybucji piwa, napojów bezalkoholowych oraz alkoholi poprzez akwizycjei konsolidację spółek działających na rynkach regionalnych, a także rozwój organiczny.