Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Aktualnosci

 • 19-05-2009

  ADVADIS S.A. po pierwszym kwartale 2009 r.

  Przychody ADVADIS S.A. wyniosły w pierwszym kwartale 2009 roku 131,5 mln zł i były o ponad 22 proc. większe od porównywalnych przychodów w roku poprzednim. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 122 tys zł. Wzrost przychodów jest w dużej mierze zasługą włączenia w strukturę Spółki ADVADIS S.A. przejętych w poprzednich latach podmiotów.

  ... »
 • 04-05-2009

  ADVADIS S.A. podsumowuje rok

  ADVADIS S.A. osiągnął w 2008 roku jednostkowy zysk netto w wysokości 3 mln zł, natomiast jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 178 mln zł.

  ... »
 • 14-04-2009

  ADVADIS otwiera nowy oddział w Zawierciu

  ADVADIS S.A. utworzył nowy oddział w Zawierciu, rozszerzając swój zasięg działania o kolejne obszary województw małopolskiego i śląskiego.

  ... »
 • 27-03-2009

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ADVADIS S.A.

  Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 marca 2009 roku.

  ... »
 • 27-03-2009

  ADVADIS S.A. przeprowadzi emisję obligacji

  W dniu wczorajszym odbyło się w Krakowie NWZA Spółki ADVADIS S.A., na którym akcjonariusze zdecydowali o emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii K. Spółka chce wyemitować od 22 do 200 obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej 125 tys. zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może wynieść od 2,75 mln do 25 mln zł.

  ... »
 • 16-02-2009

  ADVADIS S.A. wypracował zysk netto w wysokości ponad 3 mln zł

  Jednostkowy zysk netto ADVADIS S.A. po IV kwartałach 2008 r. wyniósł ponad 3 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom blisko 176 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła natomiast 13,3 proc.

  ... »
Strona 4 z 7