Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

ADVADIS S.A. po pierwszym kwartale 2009 r.

Przychody ADVADIS S.A. wyniosły w pierwszym kwartale 2009 roku 131,5 mln zł i były o ponad 22 proc. większe od porównywalnych przychodów w roku poprzednim. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 122 tys zł. Wzrost przychodów jest w dużej mierze zasługą włączenia w strukturę Spółki ADVADIS S.A. przejętych w poprzednich latach podmiotów.

Przychody ADVADIS S.A. wyniosły w pierwszym kwartale 2009 roku 131,5 mln zł i były o ponad 22 proc. większe od porównywalnych przychodów w roku poprzednim. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 122 tys zł. Wzrost przychodów jest w dużej mierze zasługą włączenia w strukturę Spółki ADVADIS S.A. przejętych w poprzednich latach podmiotów.

 

W pierwszym kwartale 2009 roku weszła w życie podwyżka akcyzy na piwo co niekorzystnie wpłynęło na wyniki całego sektora piwowarskiego, a tym samym firm zajmujących się dystrybucją piwa.

 

Spółka osiągnęła dobre wyniki nawet pomimo wzrostu akcyzy. Jest to zdaniem Zarządu dowód, iż producenci coraz bardziej doceniają możliwości, jakie oferuje im współpraca z Firmą. ADVADIS S.A. w dalszym ciągu pracuje nad tym, aby zwiększać atrakcyjność Spółki dla kontrahentów. Zamierza poszerzyć ofertę usług dla producentów o wspomaganie sprzedaży, merchandising, category managment oraz wprowadzać nowe produkty na rynek. Pozycja, którą osiągnięto już na rynku i skala działania sprawiają, iż Firma ma coraz silniejszą pozycję w negocjacjach. Pozwala to na osiąganie coraz lepszych warunków dostaw, a tym samym poprawę rentowności.

 

W 2008 roku ADVADIS zwiększył udział sprzedaży alkoholi mocnych w całości sprzedaży z 13 do 17 proc. w ujęciu rok do roku. Pierwszy kwartał był okresem dalszej kontynuacji tej tendencji. W strukturze przychodów w tym okresie udział alkoholi mocnych wzrósł do 18 proc. Zarząd zdając sobie sprawę, iż na sprzedaży alkoholi generuje się wyższe marże, aniżeli w przypadku piwa konsekwentnie zwiększa udział tej kategorii w sprzedaży. Oczywiście nie oznacza to, iż wycofuje się, bądź ogranicza sprzedaż piwa, czy też napojów.