Ogólnopolski dystrybutor
napojów alkoholowych i bezalkoholowych
English

Zmiana na stanowisku Dyrektora Pionu Finansowo-Księgowego ADVADIS S.A.

W dniu dzisiejszym Pan Ireneusz Kurczyna pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Pionu Finansowo-Księgowego ADVADIS S.A. złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk. Jego miejsce na stanowisku dyrektora pionu finansowo-księgowego zajmie Witold Rosiak.

W dniu dzisiejszym Pan Ireneusz Kurczyna pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Pionu Finansowo-Księgowego ADVADIS S.A. złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk. Jego miejsce na stanowisku dyrektora pionu finansowo-księgowego zajmie Witold Rosiak.

 


Ireneusz Kurczyna nie opuszcza spółki definitywnie. Będzie pomagał w pracach przy tworzeniu Komitetu Audytu, do którego powołania spółka obowiązana jest na mocy ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z 7 maja 2009 roku.

 


W związku z rezygnacją Pana Ireneusza Kurczyny na stanowisko Dyrektora Pionu Finansowo- Księgowego ADVADIS S.A. powołano Pana Witolda Rosiaka posiadającego wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości.